Emir

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

Rastgele Erkek isimleri
Özbilen
Amir
Nadi
Hıfzullah
Okman